Opinie o hakerach

system do głosowania dla radnych chmura obliczeniowa

Naturalnym zjawiskiem społecznym jest określanie swoich poglądów dotyczących poszczególnych procesów, zachowań czy osób.

Ma to duży wpływ na funkcjonowanie wyobrażeń dotyczących poszczególnych dziedzin życia i tworzenia przez każdego człowieka pewnych reprezentacji swojego świata.

Zjawisko to znajduje swoje odniesienie także w opiniach dotyczących hakerów, które funkcjonują w społeczeństwie.

Przede wszystkim są one negatywne, a hakerzy powszechnie negowani.

A z czego to wynika? Przede wszystkim z niewiedzy.

Według ludzi, którzy nie posiadają zbyt dużej wiedzy w dziedzinie technologii czy informatyki egzystuje przekonanie, że hakerzy to tylko i wyłącznie osoby łamiące zabezpieczenia, tworzące wirusy i kradnące dane z baz komputerowych, a nie ulega wątpliwości, że jest to pogląd jak najbardziej błędny.

Opinie panujące o hakerach są przede wszystkim bardzo krzywdzące dla osób, które charakteryzują się biegłą znajomością języków programowania i umiejętnym tworzeniem systemów operacyjnych.

Warto więc wpłynąć na rozwój społecznej wiedzy dotyczącej działalności hakerów.