Opinie o hakerach

ecowattservis.pl chmura obliczeniowa

Naturalnym zjawiskiem społecznym jest określanie swoich poglądów dotyczących poszczególnych procesów, zachowań czy osób.

Ma to duży wpływ na funkcjonowanie wyobrażeń dotyczących poszczególnych dziedzin życia i tworzenia przez każdego człowieka pewnych reprezentacji swojego świata.

Zjawisko to znajduje swoje odniesienie także w opiniach dotyczących hakerów, które funkcjonują w społeczeństwie.

Przede wszystkim są one negatywne, a hakerzy powszechnie negowani.

A z czego to wynika? Przede wszystkim z niewiedzy.

Według ludzi, którzy nie posiadają zbyt dużej wiedzy w dziedzinie technologii czy informatyki egzystuje przekonanie, że hakerzy to tylko i wyłącznie osoby łamiące zabezpieczenia, tworzące wirusy i kradnące dane z baz komputerowych, a nie ulega wątpliwości, że jest to pogląd jak najbardziej błędny.

Opinie panujące o hakerach są przede wszystkim bardzo krzywdzące dla osób, które charakteryzują się biegłą znajomością języków programowania i umiejętnym tworzeniem systemów operacyjnych.

Warto więc wpłynąć na rozwój społecznej wiedzy dotyczącej działalności hakerów.