Ogólny model systemu produkcji

okleina meblowa wenge Wostal

Schemat systemu produkcji przedstawiamy jako przejście od elementów początkowych, czyli wektora wejścia, do elementów końcowych, czyli wektora wyjścia.

Elementami wejścia mogą być materiały, wyposażenie produkcyjne, energia, personel, informacje i kapitał.

Proces przetwarzania ich w elementy wyjścia, nazywany procesem produkcyjnym, wykorzystuje operacje technologiczne, kontrolne, transportowe, magazynowe i usługowe.

W efekcie otrzymujemy takie elementy końcowe, jak wyroby przemysłowe, usługi przemysłowe czy serwisowe oraz odpady produkcyjne.

Do wektora wejścia zalicza się techniczne środki produkcji, przedmioty pracy, czynniki energetyczne, czynniki ludzkie (załogę), informacje i kapitał.

Do wektora wyjścia należą: wyroby przemysłowe, usługi produkcyjne, braki produkcyjne i surowce wtórne, szkodliwe odpady i zanieczyszczenia środowiska, a także informacje.

Całość procesu produkcyjnego, wraz z elementami wejścia i wyjścia, podlega zarządzaniu.

Jest to szereg działań, takich jak: planowanie, organizowanie, sterowanie, motywowanie i kontrolowanie.