Lecz się bez stresu

biuro rachunkowe Warszawa Wola reorganizacja działalności

Kolejne ubezpieczenie, które w gruncie rzeczy towarzyszy nam przez całe życie to ubezpieczenie zdrowotne.

W Polsce jest ono obowiązkowe, a ubezpieczycielem w tym zakresie jest państwo.

Każdy obywatel pracujący na oskładkowanej umowie (najczęściej chodzi o umowę o pracę, ewentualnie umowę zlecenia) musi z każdego miesięcznego wynagrodzenia oddać część zarobków administracji.

Pieniążki trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia, który odpowiada za refundację świadczeń medycznych w placówkach, które podpisały z nim stosowny kontrakt. Jezeli wolimy coś na wyższym poziomie warto sprawdzić prywatny dom opieki tarnów

Składki odprowadzają także renciści i emeryci, jak też osoby zarejestrowane w urzędach pracy i mające status bezrobotnych.

Co ciekawe na bezpłatną opiekę zdrowotną mogą liczyć również niepracujący studenci – i to przez cały okres pobierania nauki.

Jeśli jesteśmy objęci takim świadczeniem, mamy prawo do opieki medycznej bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Rzecz jasna nie ma mowy o czymś takim jak „darmowa służba zdrowia”.

Płacąc składkę płacimy za świadczenie, choć niekoniecznie realna suma oddana NFZ pokrywa rzeczywisty koszt leczenia.