Przemysł elektromaszynowy – ogólnie

producent kabli automaty do bram

Przemysł elektromaszynowy stanowi potęgę produkcyjną i ze względów gospodarczych jest bardzo rozwijający dla danego regionu lub kraju. Cechuje go spore zróżnicowanie produkcyjne, gdyż dostarcza maszyn oraz urządzeń innym gałęziom przemysłu i gospodarki.

Przemysł elektromaszynowy jest silnie związany wieloma dziedzinami naukowymi i technologicznymi. Głównymi czynnikami jego sprawnego działania są: dostępność kadry inżynieryjnej o odpowiednich kwalifikacjach oraz wykształceniu, bogate zaplecze badawcze, istnienie bazy surowcowej oraz rozwinięty rynek zbytu.

Przemysł elektromaszynowy obejmuje w większej części przemysł maszynowy, którego zadaniem jest produkcja maszyn gospodarczych oraz środków transportu. Dodatkowo w jego ramach wyróżniamy przemysł metalowy, w którego skład wchodzą odlewnictwo, produkcja wyrobów blaszanych oraz narzędzi.

Kolejną jego częścią jest przemysł elektrotechniczny (urządzenia elektroniczne i elektryczne) oraz przemysł precyzyjny, w którego skład wchodzi głównie mechanika i optyka.