Przemysł energetyczny

przekaźniki elektromagnetyczne Producent papieru toaletowego

Energetyka jako gałąź przemysłu należy do działu przemysłu paliwowo – energetycznego. Jak sama nazwa wskazuje stanowi dużą jego część.

Oprócz wymiaru przemysłowego jest także częścią nauki i techniki. Zajmuje się przerabianiem dostępnej formy energii na inną, łatwiejszą w użytkowaniu na potrzeby procesów przemysłowych oraz w celu napędzania maszyn, a także różnego rodzaju urządzeń wykorzystywanych w życiu codziennym przez ludzi.

Przemysł energetyczny dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowią elektrownie oraz elektrociepłownie – fabryki, gdzie dostępne postaci energii przetwarza się na formę energii dającej się użytkować.

Druga część to energetyczne sieci przemysłowe, które stanowią sieć urządzeń i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za przesyłanie energii do określonych odbiorców. Energetyka nie szczyci się dobrą sławą.

Ma bardzo wysoki wskaźnik negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Na całym świecie rządy państwowe oraz federacji państw podejmują działania zmierzające do ograniczania emisji szkodliwych substancji poprzez łączenie działań polityki energetycznej z wiedzą i praktyką w zakresie ekologii.

www.ytongsilka.pl