OC dla przedsiębiorcy

sprawy spadkowe adwokat warszawa https://sklep.arbix.pl/12-artykuly-biurowe

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba liczyć się z różnymi, czasami negatywnymi scenariuszami. Załóżmy, że Jan Kowalski jest właścicielem sklepu lub punktu usługowego.

Wejście do jego lokalu prowadzi z ulicy. Oznacza to, że właściciel firmy jest zobowiązany do tego, aby utrzymać fragment chodnika na wysokości jego obiektu w należytym porządku.

Jest to bardzo ważne w szczególności zimą. Oblodzenie odcinka drogi pokonywanej przez pieszych nie jest wówczas niczym nadzwyczajnym.

Gdy ktoś się pośliźnie i odniesie z tego tytułu kontuzję, będzie miał prawo domagać się odszkodowania. Mając wykupioną polisę OC na podobną okoliczność można spać spokojniej.

To normalne, że poszkodowany będzie się domagał zwrotu kosztów leczenia i zadośćuczynienia za krzywdę jaką poniósł w wyniku zaniedbania przedsiębiorcy. Ten ostatni ma z kolei prawo się bronić i w roli jego obrońcy automatycznie występuje ubezpieczyciel.

Będzie on chciał zweryfikować, czy rzeczywiście zasadna jest wypłata świadczenia na rzecz powoda.