Przemysł skórzany w Europie

miski jednorazowe https://pl.bolzonigroup.com/lift_tables/prodotto.php?p=138

Przemysł skórzany, w porównaniu do innych gałęzi przemysłu światowego, stanowi dziedzinę o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Działa jednak prężnie i coraz bardziej świadomie pod względem ekologicznym.

W roku 2006 w całej Europie zarejestrowano ponad 3 i pół tysiąca przedsiębiorstw zajmujących się garbarstwem, których przychody wyniosły niemal 11 miliardów euro. Firmy te zatrudniły w 27 krajach Unii Europejskiego około 52 tysiące osób.

Zakłady skórzane to przeważnie rodzinne, lokalne biznesy, a także małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Wraz z rozszerzaniem się granic UE wciąż zmienia się kondycja europejskich garbarni, ich status gospodarczy oraz organizacja pracy.

Przewiduje się, że podobnie jak w innych dziedzinach w związku z czynnikiem konkurencyjności i niskimi kosztami pracy, lokalny przemysł garbiarski straci na znaczeniu. Niemniej jednak duże w tej kwestii zależy od dostępu do surowca oraz możliwości eksportowych.

Europejski przemysł skórzany jest w tej chwili i jeszcze długo pozostanie największym dostawcą wyrobów skórzanych na całym świecie.

www.szanujprzyrode.pl