System Produkcyjny Electrolux

https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-impulsowe-bistabilne https://www.youtube.com/watch?v=sW-GrXLMJns

W 2005 roku firma Electrolux wdrożyła w swoich zakładach produkcyjnych System Produkcyjny Electrolux (Electrolux Manufacturing System – EMS).

Był to pierwszy globalny system produkcji zastosowany w przemyśle AGD.

Przyczynił się on w znacznym stopniu do poprawy jakości produkcji, zwiększenia jej wydajności i bezpieczeństwa, a także zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Badania wykazały, że wprowadzenie EMS wpłynęło na znaczące obniżenie liczby napraw sprzętu AGD po jego wyprodukowaniu, o połowę został skrócony czas magazynowania materiałów do produkcji, zdecydowanie zmalała liczba wypadków przy pracy, zmniejszyło się także zużycie energii wykorzystywanej do produkcji.

Kluczem do sukcesu w przypadku tego systemu okazało się skoncentrowanie na ludziach.

System został wprowadzony z powodzeniem we wszystkich oddziałach firmy Electrolux.

Jego podstawą są: stabilność (standaryzacja metod w całej firmie, stworzenie optymalnych warunków pracy oraz podstaw do dalszego doskonalenia), doskonalenie procesów (ciągłe ulepszanie metod pracy dla uzyskania odpowiednio niskim kosztem wysokiej jakości produktów dostarczanych terminowo) oraz zmiany w kulturze (doskonalenie pracy zespołowej, współodpowiedzialność załogi za proces produkcji i wszechstronne kształcenie pracowników).