Zapora ziemna w Niedzicy

https://info-protect.eu/index.php/wybrane-produkty/profile-ochronne http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza

Na styku Pienin Spiskich i Właściwych, w okolicach Niedzicy, znajduje się zapora ziemna. W wyniku jej budowy na Dunajcu powstał sztuczny zbiornik wodny – Zalew Czorsztyński.

Budowa potężnego obiektu zakończyła się w 1997 roku i miała ogromny wpływ na stan krajobrazu Dunajca i pobliskich terenów. Część doliny Nowotarskiej u stóp zamku w Niedzicy przestała być korytem rzeki, ale zamieniła się w malowniczy sztuczny akwen – jezioro Czorsztyńskie.

Skutki inwestycji były dalej idące. Oto senne miejscowości przylegające do tych terenów zamieniły się w ważne ośrodki turystyczne.

Nawet sama zapora z czasem stała się magnesem dla odwiedzających Pieniny gości z całego kraju. Jakie intencje przyświecały twórcom zapory? Chodziło głównie o to, by uchronić okoliczne tereny przez zalewami powodziowymi.

Gwałtowne opady deszczu, typowe dla regionu, wywoływały podtopienia i powodzie, które generowały straty finansowe. Dziś jednak nie ma zgody co do tego, czy zapora spełniła swoje zadanie.

Część działaczy ekologicznych utrzymuje, iż była przedsięwzięciem zbędnym.

www.xxiv-ozhs.pl