Przemysł szklarski – opakowania i szkło płaskie

https://dekarbud.pl/ keton metylowy

Zapewne niewielu z nas to wie. Jedną z gałęzi przemysłu mineralnego jest przemysł szklarski. Działalność w jego zakresie stanowi przede wszystkim produkcję szkła użytkowego oraz płaskiego, a także szklanych opakowań oraz szklanych materiałów budowlanych. Fabryki, w których powstają wspomniane artykuły nazywane są hutami szkła. W Polsce gałąź przemysłu szklarskiego zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw, z czego jedna trzecia przekracza liczbę 20 ton produkcji dziennie.

Największa skala produkcji dotyczy tutaj szklanych opakowań, takich jak butelki oraz słoje, których tonaż przekracza 1120 tysięcy rocznie. Wielkość produkcji wciąż rośnie, mimo wprowadzenia nowych form cienkościennych opakowań. Produkcja szkła płaskiego natomiast wynosi mniej więcej 850 tysięcy ton na rok. W tym zakresie Polska cieszy się jednymi z najbardziej nowoczesnych technologicznie zakładów produkcji w Europie. Tutaj też mamy do czynienia z największym wzrostem produkcji, jeśli chodzi o całe wytwórstwo szkła.

Głównym czynnikiem wzrostotwórczym jest w tym przypadku rozwój budownictwa przeznaczonego na handel oraz usługi.

www.johnakufuorfoundation.org